WiFi-Spot dla Warszawy

Cel:

Dostarczenie bezpłatnego dostępu do Internetu mieszkańcom i odwiedzającym Warszawę w popularnych miejscach wypoczynku.

Realizacja/Działanie:

Co roku WiFi-Spot udostępnia bezpłatny Internet Wi-Fi w warszawskich miejscach zabawy i odpoczynku. Stabilne sieci, odporne na warunki pogodowe, odpowiednio skonfigurowane i zapewniające bezpieczny dostęp dla podłączających się, realizujemy od 4 lat w wybranych punktach letniego wypoczynku w Warszawie. Każdego roku popularność naszych hotspotów wzrasta, co potwierdza wysoką jakość i zadowolenie podłączających się użytkowników. My z kolei uzyskujemy dane do analiz, testujemy nowe funkcjonalności Systemu oraz przeprowadzamy ankiety wśród użytkowników.

Rezultaty:

Coroczne analizy potwierdzają wydajność i bezawaryjność Systemu WiFi-Spot oraz pozwalają nam weryfikować najnowsze technologie oraz użyteczność wprowadzanych nowych funkcjonalności Systemu. Dzięki nim rozbudowa Systemu WiFi-Spot.net podąża za użytkownikiem, gwarantując zadowolenie Klientom korzystającym z niego komercyjnie.