Uchodźcy z Ukrainy potrzebują dostępu do Internetu

Analiza wykorzystania polskich hotspotów WiFi-Spot w kontekście pierwszych tygodni wojny na Ukrainie

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, każdego dnia polską granicę przekracza kilkadziesiąt tysięcy uchodźców z Ukrainy.
Dla przybywających do Polski osób niezwykle istotne jest utrzymanie kontaktu z rodziną i przyjaciółmi pozostającymi w strefie wojny, a także bezproblemowe i szybkie wyszukiwanie aktualnych informacji w Internecie. Dlatego, w obecnych czasach, tak istotne jest zapewnienie możliwości komunikacji dla wszystkich przybywających do Polski osób.
Limitowany dostęp do Internetu dla uchodźców umożliwiają operatorzy komórkowi udostępniający na przejściach granicznych bezpłatne karty SIM, jednakże nie zawsze karty są dostępne, a udostępniany transfer lub szybkość połączenia są wystarczające. Publicznie dostępne hotspoty WiFi wypełniają tę lukę.

Poniżej przedstawiamy analizę wzrostu wykorzystania hotspotów na podstawie danych Systemu WiFi-Spot z ostatnich tygodni – zarówno w strefie przygranicznej, jak i w całej Polsce. Pokazujemy jak wzrosło zapotrzebowanie na dostęp do sieci i jak ważne jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu dla uchodźców.

Rejony przygraniczne:

Ruch użytkowników hotspotów WiFi-Spot w rejonach przygranicznych zwiększył się dwukrotnie:

Dynamika przyrostu całkowitego ruchu - hotspoty WiFi-Spot na wschód od 22 południka

Na początku konfliktu zbrojnego zaobserwowaliśmy ponad pięciokrotny przyrost liczby użytkowników zza wschodniej granicy:

Dynamika przyrostu ruchu w podziale na języki - hotspoty WiFi-Spot na wschód od 22 południka

Warto podkreślić, że w rejonach przygranicznych, po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego, liczba użytkowników, którzy przybyli z terenów okupowanych i korzystali z hotspotów WiFi-Spot przekroczyła liczbę lokalnych użytkowników. Średnia z pierwszych trzech tygodni inwazji pokazuje, że wykorzystanie hotspotów przez uchodźców z Ukrainy jest porównywalne z  podłączeniami użytkowników z Polski:

Rozkład języków - hotspoty WiFi-Spot na wschód od 22 południka

Cała Polska:

W miarę przemieszczania się uchodźców na zachód Polski obserwowaliśmy znaczący wzrost wykorzystania hotspotów na terenie całej Polski:

Dynamika przyrostu całkowitego ruchu - hotspoty WiFi-Spot - cała Polska

Wykorzystanie hotspotów wzrosło, a języki ukraiński i rosyjski zanotowały ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do okresu przed agresją. Zwiększenie wykorzystania hotspotów wynika głównie z aktywności nowych użytkowników z Ukrainy.

Dynamika przyrostu ruchu w podziale na języki - hotspoty WiFi-Spot - cała Polska

We wszystkich polskich hotspotach WiFi-Spot udział języków UA/RU w porównaniu z okresem sprzed agresji wzrósł ponad dwukrotnie i obecnie uchodźcy ukraińscy stanowią prawie 30% użytkowników hotspotów.

Rozkład języków - hotspoty WiFi-Spot - cała polska

Powyższe dane pokazują jak istotny jest bezpłatny dostęp do Internetu dla uchodźców z Ukrainy. Prawdopodobnie stan taki utrzyma się przez najbliższe kilka miesięcy, a procent użytkowników hotspotów pochodzących zza wschodniej granicy długo pozostanie wysoki.

Warto podkreślić, że duża część przybywających osób nie zna języka polskiego – warto więc priorytetowo zadbać, żeby strony startowe/logowania hotspotów były wielojęzyczne, z uwzględnieniem wdrożenia stron logowania i regulaminów hotspotów w językach ukraińskim i rosyjskim.

Jednocześnie nie należy zaniedbywać kwestii bezpieczeństwa udostępnianej sieci, jak i prawnego bezpieczeństwa udostępniających Internet. Należy być zabezpieczonym przed działaniami użytkowników hotspotów, które mogą naruszać dobre obyczaje lub prawo. Jest to szczególnie istotne w kontekście toczącej się obok nas wojny i zwiększonego ryzyka cyberataków.