Internet LTE na potrzeby WiFi dla gości pensjonatu, campingu i małego hotelu

Właściciele pensjonatów, małych hoteli, gospodarstw agroturystycznych czy campingów, gdzie brak jest możliwości podłączenia szybkiego łącza stałego, stają przed poważnym problemem konieczności dostarczenia swoim gościom szybkiego i niezawodnego łącza internetowego przy wykorzystaniu rozwiązań Internetu mobilnego.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Mindshare Polska w 2021 roku, w trakcie pandemii COVID-19, jednoznacznie pokazują, że oczekiwania gości obiektów wypoczynkowych uległy zmianie i obecnie koncentrują się na wyszukaniu miejsca wypoczynku, w którym znajduje się stabilny i wydajny dostęp do sieci Internet.

Brak stabilnego i szybkiego dostępu do Internetu skutkuje zmniejszeniem obłożenia obiektu i stratami dla właściciela. Dlatego obserwujemy obecnie wysokie zapotrzebowanie na usługi pozwalające na stworzenie stabilnej sieci Wi-Fi w niewielkich obiektach, w których jedyną opcją jest zapewnienie transferu przy wykorzystaniu sieci operatorów mobilnych. W przypadku takich klientów najczęściej pojawia się pytanie – czy i jak to zrobić?

Urządzenia:

Transfer LTE w dużym stopniu uzależniony jest od zastosowanych urządzeń – ich jakości, wspieranej kategorii transmisji, wynikowo wpływającej na ich cenę.

Poniższe wykresy przedstawiają testy transferu dla urządzeń LTE różnych kategorii – typowego, najpopularniejszego routera kategorii 4 oraz dwóch urządzeń wysokiej klasy (cat. 19 i cat. 20)

Wykres prędkości pobierania w technologii LTE/5G
Wykres prędkości pobierania w technologii LTE/5G
Wykres prędkości wysyłania w technologii LTE/5G
Wykres prędkości wysyłania w technologii LTE/5G

Jak widać na powyższych wykresach różnica wydajności pomiędzy urządzeniami premium (LTE kategorii 20) a najtańszymi (LTE kategorii 4) jest kilkukrotna, zarówno w szybkości transferu przy pobieraniu, jak i wysyłaniu danych. Jest ona najbardziej widoczna w miejscach, gdzie stacje operatorów są obciążone na części pasm. Dzięki agregacji pasm, pozwalającej na jednoczesną transmisję na kilku częstotliwościach równocześnie, dostępnej w urządzeniach obsługujących wyższe kategorie transmisji LTE, możliwe jest osiągnięcie wysokich prędkości transmisji nawet w miejscach, gdzie podstawowe pasma stacji operatorów są bardzo obciążone. W takich miejscach inwestycja w urządzenia dostępowe wysokiej klasy jest jak najbardziej uzasadniona.

Zauważalne na wykresach różnice szybkości transferu w różnych porach dnia wynikają ze zmiennego obciążenia stacji bazowej operatora (BTSa) użytkownikami w czasie. Niemniej różnica pomiędzy wydajnością poszczególnych klas urządzeń jest każdorazowo widoczna i niebagatelna.

W tym artykule pokazaliśmy rzeczywiste porównanie szybkości transferu dla różnych operatorów i technologii LTE w miejscu oddalonym od stacji bazowych.

Anteny:

Antena LTE

Jeżeli obiekt znajduje się w znacznej odległości od stacji bazowej lub należy połączyć się z mniej obciążoną stacją bazową niebędącą pierwszym wyborem naszego urządzenia, warto system transmisyjny doposażyć o anteny kierunkowe charakteryzujące się wysokim zyskiem. Skierowanie ich w kierunku wybranej stacji bazowej umożliwia połączenie z wybranym BTSem oraz wzmocnienie odbieranego sygnału, wynikowo przekładające się na wyższy transfer. Instalacja taka jest najskuteczniejsza, jeżeli umieszczenie anten odbiorczych umożliwia bezpośrednią widoczność w kierunku stacji bazowej. Wszelkie przeszkody – jak drzewa czy budynki – ograniczają moc sygnału oraz szybkość uzyskiwanego transferu.

Wybór operatora LTE i obciążenie okolicznych stacji bazowych:

Przy planowaniu szybkiego dostępu do mobilnego Internetu dla gości należy zweryfikować i przetestować dostępnych w obiekcie operatorów i obciążenie ich stacji bazowych w szczycie sezonu. Obciążenie stacji bazowych wpływa na uzyskiwany transfer oraz wydajność tworzonego Hot-Spota dla gości. Obciążenie jest uzależnione od liczby korzystających ze stacji bazowej, technologii dostępowych oferowanych przez operatora mobilnego oraz powinno być weryfikowane przy maksymalnym obciążeniu BTSa użytkownikami. Przeprowadzona w ten sposób analiza pozwoli na wybór i zakup najlepszego w danych warunkach łącza dostępowego, które zapewni sprawny transfer dla gości oraz będzie bezproblemowo wykorzystywane na wewnętrzne potrzeby obiektu.

Jednocześnie warto oszacować miesięczny transfer w najbardziej obciążonym okresie, ażeby możliwy był najbardziej ekonomiczny wybór pakietu transmisyjnego oferowanego przez dostępnych operatorów. Biorąc pod uwagę niezmienną lokalizację obiektu warto rozważyć oferty typu „Domowy internet LTE/5G”, które pozwalają na uzyskanie największego pakietu danych w niskiej cenie, przy ograniczeniu do określonego miejsca podłączenia.

Wybór systemu realizującego funkcjonalność Hot-Spot:

W przypadku dostępu mobilnego niezwykle istotnym jest, ażeby zastosowany system obsługi dostępu do sieci Wi-Fi i logowań klientów umożliwiał ograniczania pasma przyznawanego pojedynczemu użytkownikowi sieci. Pozwoli to na ograniczenie transferu i dostępnego pasma wykorzystywanego przez tzw. “Heavy users”, gwarantując sprawne działanie sieci Wi-Fi i dostępu do Internetu nawet przy obciążeniu sieci wieloma użytkownikami.

Jest to szczególnie istotne w przypadku wykorzystania LTE jako łącze dostępowe, gdyż pozwala na zrównoważenie obciążenia i wykorzystania transferu pomiędzy użytkownikami.

Takie ograniczenie pasma dla użytkowników Hot-Spota jest standardową funkcjonalnością Systemu WiFi-Spot, bazującą na latach doświadczeń w udostępnianiu Internetu o różnych szybkościach i w różnorodnych obiektach. Pozwala ono na zmniejszanie wykorzystania pasma przez użytkowników próbujących nadmiernie korzystać z sieci oraz pozwalając na uniknięcie blokowania sieci i redukcję całkowitych kosztów udostępniania Internetu.

Przy wyborze systemu obsługi HotSpot należy również pamiętać o prawnych obowiązkach i odpowiedzialności udostępniającego Internet, w tym w szczególności konieczności przekazania danych użytkowników w przypadku wykrycia naruszeń. Takie funkcje również znajdują się standardowym pakiecie usług realizowanych przez System WiFi-Spot.

Analiza danych dla HotSpota pensjonatu, campingu i małego hotelu

Sieć WiFi:

Powyższe punkty nie wyczerpują całego zagadnienia zapewnienia dostępu do Internetu dla gości w miejscach, gdzie dostępny jest jedynie Internet mobilny. Poza łączem, jego stabilnością i systemem obsługi Hot-Spot, w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonej usługi niezbędna jest niezawodna, szybka i pokrywająca cały teren obiektu sieć WiFi. Aspekty stworzenia lub modernizacji sieci WiFi oraz kosztowne pomyłki przy jej instalacji opisujemy w osobnym artykule na naszej stronie.

Podsumowanie:

Jak pokazaliśmy wyżej udostępnienie wysokiej jakości Internetu dla gości jest zazwyczaj możliwe nawet przy wykorzystaniu połączeń LTE.

Należy podkreślić, że w celu zweryfikowania wymagań i wdrażanych technologii każdorazowo potrzebne są przeprowadzone w obiekcie testy, poparte solidną wiedzą i doświadczeniem przy uruchamianiu podobnych rozwiązań.

Jak pokazaliśmy powyżej – w wielu przypadkach możliwe jest osiągnięcie zadowalających efektów, poprawa jakości i bezpieczeństwa dostępu HotSpot do Internetu w obiekcie oraz wynikające z tego zwiększenie zadowolenia gości, nawet przy wykorzystaniu połączeń LTE i często na drodze drobnych zmian i optymalizacji, bez ponoszenia znacznych nakładów.

Nie należy zapominać, że w obecnych czasach, inwestycje w poprawę połączenia z Internetem zaowocują nie tylko zwiększeniem zadowolenia gości i prestiżu obiektu, lecz również wygenerują realne korzyści dla właściciela obiektu, zapewniając szybki realny zwrot poniesionych kosztów.