Łącze internetowe na potrzeby HotSpota dla gości

Wydajność łącza internetowego ma kluczowe znaczenie dla wynikowej wydajności całej udostępnianej sieci WiFi oraz na zadowolenie korzystających.

W aglomeracjach miejskich – zwłaszcza przy obecnym spadku cen dostępu do Internetu – najlepszym rozwiązaniem jest zakup szybkiego łącza światłowodowego. Jego stabilność oraz szybkość stanowi najlepszy stosunek wydajności do ceny. Weryfikując dostępne możliwości nie należy skupiać się wyłącznie na ofertach biznesowych – często tanie łącza światłowodowe przeznaczone na użytek domowy/MSP zapewnią wystarczające parametry transmisyjne nawet dla dużego obiektu.

Łącze Internetowe dla HotSpota

Operatorzy telewizji kablowych również posiadają atrakcyjne oferty szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Jeżeli w lokalizacji funkcjonują operatorzy telewizji kablowych – z pewnością warto zweryfikować ich ofertę oraz dostępność usług.

Łącza analogowe, np. typu ADSL – w tym np. Neostrada – z pewnością nie spełnią obecnych wymagań i należy je – z uwagi na zbyt niski transfer, zwłaszcza przy wysyłaniu danych – pominąć…

W miejscach, gdzie brak jest dostępu kablowego niezbędnym będzie zweryfikowanie ofert dostępu bezprzewodowego. Należy jednak podkreślić, że dostęp bezprzewodowy ma mniejszą stabilność oraz – w przypadku usług współdzielących pasmo, jak np. LTE – nie zapewnia gwarancji dostępnego pasma.

Zazwyczaj najlepszym, aczkolwiek również najdroższym, rozwiązaniem jest radiolinia wykorzystująca rejestrowane pasmo. Przepustowości przesyłu mogą być duże, jednak są w dużym stopniu uzależnione są od odległości oraz bezpośredniej widzialności stacji bazowej.

W wielu przypadkach tanie, stabilne i stosunkowo szybkie połączenie bezprzewodowe mogą zapewnić lokalni operatorzy świadczący na danym terenie bezprzewodowe usługi dostępu do Internetu wykorzystując pasma nierejestrowane – np. radiolinie punkt-punkt lub punkt-wielopunkt na nierejestrowanym paśmie 5GHz. W takich przypadkach niezbędna jest bezpośrednia widoczność do stacji bazowej, gdyż wszelkie przeszkody jak drzewa, budynki czy nawet dźwigi mogą ograniczyć zasięg oraz zmniejszyć dostępną przepustowość. Dostępne przepustowości w terenach pozamiejskich mogą sięgać ponad 100Mbps, a przy dobrej widzialności stacji bazowej i małej ilości zakłóceń zewnętrznych stanowią rozsądną i stosunkowo stabilną i niedrogą alternatywę dla łącz kablowych.

Ostatnim – aczkolwiek nie zawsze złym wyborem – jest dostęp wykorzystujący sieć komórkową – LTE lub 5G. Przy wykorzystaniu urządzeń obsługujących wyższe kategorie transmisji LTE, w tym agregację kilku pasm, oraz – w przypadku większej odległości od stacji bazowych – anteny kierunkowe, dostęp LTE lub 5G może być dobrym i niedrogim substytutem niemożliwego do zainstalowania łącza stałego. W tym przypadku każdorazowo należy zweryfikować możliwości transmisyjne, które wynikają z wybranego operatora, odległości od stacji bazowej, obsługiwanych protokołów oraz samego obciążenia nadajników. Przydatne będą również lokalne testy urządzeń oraz weryfikacja parametrów transmisji różnych operatorów mobilnych. Należy się jednak liczyć ze zmiennością tych parametrów w czasie – np. zwiększenie obciążenia stacji bazowych większą liczbą użytkowników sieci komórkowych wynikowo przełoży się na ograniczenie dostępnych transferów.
Przy wyborze operatora komórkowego należy także zweryfikować dostępność planów bez limitu danych, gdyż w większości planów taryfowych oferowanych przez operatorów komórkowych (nawet określanych przez operatorów jako „no-limit”) występują rygorystyczne ograniczenia szybkości po wykorzystaniu określonego transferu, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie hotspota.

Internet satelitarny

W miejscach, gdzie zasięg ani łącz kablowych, ani zasięg łącz mobilnych, w tym LTE, nie są dostępne (a niestety na terenie Polski nadal są takie miejsca…) ostatnią deską ratunku jest satelitarny dostęp do Internetu. Obecnie jest to bardzo kosztowne rozwiązanie, jednocześnie charakteryzujące się bardzo wysokimi czasami odpowiedzi, więc dostęp taki nie będzie satysfakcjonujący dla większości korzystających. Dopiero komercyjne uruchomienie projektu satelitarnego Internetu StarLink umożliwi szersze wykorzystanie tej technologii w świadczeniu usługi dostępu do Internetu n akceptowalnym poziomie.