Pandemia a dostęp do Internetu w hotelu, motelu, pensjonacie i innych miejscach wypoczynku

Hotele i pensjonaty wskazywane są za najważniejsze wśród miejsc, gdzie użytkownicy oczekują dostępu do bezpłatnego WiFi. W badaniu wykonanym przez Mindshare Polska w grudniu 2019 roku na pytanie „Czy ważne jest dla Ciebie, aby w poszczególnych miejscach w Polsce była dostępna szybka i bezpłatna sieć WiFi, do której można się przyłączyć telefonem komórkowym lub laptopem, w celu korzystania z Internetu?” na hotele i pensjonaty wskazało 76% wszystkich respondentów i aż 93% respondentów korzystających kiedykolwiek z publicznie dostępnych hotspotów.

Pandemia:

Era COVID-19 w znacznym stopniu wpłynęła na postrzeganie atrakcyjności lokalizacji wypoczynkowych w świetle dostępności Internetu WiFi. Jednym z podstawowych kryteriów wyboru miejsca wypoczynku, poza atrakcyjną lokalizacją, jest obecność dostępność szybkiego i stabilnego połączenia z Internetem. Okres pandemii zwiększył te oczekiwania, szczególnie w obiektach, które wybierane są na wypoczynek wiązany z pracą zdalną.

WiFi w hotelu

Rozwijająca się technologia, migracja spotkań służbowych do formy on-line, zdalne metody nauczania oraz coraz szersze wykorzystanie – również w czasie urlopu – sieci Internet, mediów społecznościowych i rozrywki on-line, nakłada na wynajmujących coraz większe wymagania w zakresie dostarczanego gościom Internetu WiFi.

Postęp technologiczny i zmiany w oczekiwaniach klientów wynikające z doświadczeń w czasie pandemii spowodowały ogromny wzrost wymagań użytkowników w zakresie jakości dostępu do Internetu.
W przeprowadzonych w 2021 roku przez Mindshare Polska badaniu „Dostęp do WiFi, zapewniającego szybki i stabilny Internet” był istotny dla ponad 70% respondentów, mając znacznie większy wpływ na wybór miejsca wypoczynku niż dostępność strefy SPA, rodzaj serwowanej kuchni czy dostępność przestrzeni dedykowanych do spędzania czasu z dziećmi.
Co więcej – prawie 50% respondentów wskazuje, że „Jest dla nich absolutnie kluczowe, aby mieć dostęp do szybkiego i stabilnego Internetu gdziekolwiek są poza domem”.

W obecnych czasach jakiekolwiek problemy z szybkością i stabilnością dostępu do Internetu dla gości skutkują niepochlebnymi ocenami odwiedzających obiekt, wpływając na znacznie zmniejszenie postrzeganej przez gości atrakcyjności i wynikowego obłożenia obiektu, tym samym generując straty dla właściciela.

Rozwiązanie:

Remedium na zmieniające się wymagania klientów – wdrażanym obecnie przez znaczną część obiektów wypoczynkowych – jest zwiększenie szybkości łącza internetowego oraz modernizacja zainstalowanej sieci WiFi. Zmiany takie – o ile wykonane są profesjonalnie – poprawiają jakość połączenia z Internetem oraz wprost przekładają się na zwiększenie zadowolenia gości odwiedzających obiekt.

Równolegle coraz częściej wdrażane są mechanizmy marketingowe umożliwiające wykorzystanie WiFi dla komunikacji z gośćmi, jak również mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo sieci, w tym także zapewniające wypełnienie prawnych obowiązków udostępniającego Internet, które wcześniej nie były brane pod uwagę.

W ramach modernizacji udostępniania Internetu WiFi dla gości należy przeanalizować:

  • Dostępność i wydajność łącz internetowych pod kątem wymagań odwiedzających i zapewnienia stosownych prędkości na wewnętrzne potrzeby obiektu
  • Modernizację sieci WiFi ze wsparciem najnowszych standardów połączeń i objęcie zasięgiem terenu wewnątrz i przy obiekcie
  • Wybór systemu obsługi hotspota dla gości z uwzględnieniem szybkości podłączenia i integracji z wykorzystywanymi narzędziami marketingowymi
  • Jednoczesne stworzenie odseparowanych i stosownie zabezpieczonych sieci dla potrzeb wewnętrznych – w tym biura, recepcji, systemów hotelowych i płatniczych, służb technicznych itp
  • Wdrożenie mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo sieci i realizujących wymagane przepisami prawa składowanie logów

Uwzględniająca powyższe punkty analiza pozwali na dobór najlepszych rozwiązań, zarówno pod kątem wydajności, jak i kosztu wdrożenia i późniejszego utrzymania.