Stołeczna Estrada – Imprezy masowe

Stołeczna Estrada jest największą instytucją kultury Miasta Stołecznego Warszawy, tworząc scenę kulturalną i rozrywkową miasta.

Cel:

Zapewnienie dostępu do Internetu za pośrednictwem Wi-Fi dla wszystkich uczestników organizowanych imprez masowych oraz stworzenie wydzielonej i stabilnej sieci bezprzewodowej dla organizatora, służb bezpieczeństwa i artystów.

Realizacja/Działanie:

Na potrzeby imprez masowych każdorazowo projektowana jest i przygotowywana dedykowana infrastruktura, uwzględniająca uwarunkowania przestrzenne, przewidywaną liczbę osób i natężenie ruchu, warunki techniczne oraz dodatkowe wymagania imprezy.
Realizacja wydajnej i stabilnie działającej sieci Wi-Fi na imprezie masowej, na której występuje bardzo duże zagęszczenie użytkowników na jednostkę powierzchni, jest jednym z największych wyzwań technologicznych, wymagającym dogłębnej znajomości sprzętu, jego konfiguracji oraz dużego doświadczenia przy analogicznych projektach. Stosowane są specjalne, wysokowydajne urządzenia, zdolne do obsłużenia dużego ruchu, których konfiguracja jest dodatkowo optymalizowana w celu zmniejszenia obciążenia pasm radiowych Wi-Fi przy obsłudze dużej liczby użytkowników. Dodatkowym aspektem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz zapobieganie nadużyciom i zbieranie prawem wymaganych logów połączeń.

Rezultaty:

Realizacja stabilnych i wydajnych sieci Wi-Fi na imprezach masowych. Stała współpraca, jako dostawca infrastruktury Wi-Fi na największych imprezach organizowanych przez Stołeczną Estradę, poparta referencjami.