System WiFi-Spot to zaawansowane narzędzie pozwalające na tworzenie profesjonalnych punktów dostępu do Internetu Hot-Spot, rozszerzonych o zestaw mechanizmów wspierających WiFi-Marketing. System zapewnia szeroki wachlarz funkcjonalności niezbędnych do bezpiecznego udostępniania Internetu, monitorowania działania urządzeń i usług, jak również realizacji i monitorowania skuteczności kampanii reklamowych.


Panel administracyjny

Panel administracyjny to miejsce, w którym można zarządzać zarówno pojedynczym Hot Spotem jak i ich siecią. Można tu:

 • Definiować poszczególne elementy prowadzonej kampanii
 • Określać parametry ograniczenia przepustowości dla użytkownika
 • Definiować limity czasu trwania sesji
 • Aktualizować komunikaty promocyjne
 • Analizować statystyki oraz wiele, wiele innych…

Panel administracyjny to centralny punkt administrowania kampanią, zarządzania jej ustawieniami oraz bieżącego monitoringu parametrów działania kampanii, jak również wydajny system statystyk i raportów z przeprowadzanej akcji promocyjnej.

Strona startowa

Strona startowa, to pierwszy ekran pojawiający się na monitorze użytkownika Hot Spota. Służy do logowania się użytkownika do Internetu, spełniając jednocześnie szereg funkcji marketingowych. Widoczna jest zarówno dla osób zalogowanych do Internetu jak również tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o zalogowaniu.

Reklamodawca może wykorzystać stronę startową Hot Spota, jako miejsce reklamy i promocji dla swojego produktu lub usługi, informacji o bieżącej ofercie np. aktualnym menu, cenach, dostępnościach, atrakcjach turystycznych lub rozrywkowych itd.

Skorzystaj z gotowego template’u lub stwórz własną. Wybieraj język stron startowych, definiuj kolory, zmieniaj parametry…

Centralny monitoring działań

Centralny monitoring działań to idealne rozwiązanie dla administratorów.

Umożliwia zarządzanie i administrowanie hot spotami i kampanią w trybie on-line. Dzięki niemu znamy dokładne informacje o statusie kampanii w trakcie jej trwania.

Pełna kontrola działania kampanii i zmniejszenie kosztów serwisu dzięki aktualnej informacji o:

 • Liczbie użytkowników
 • Liczbie sesji w ramach dnia oraz godziny
 • Statusie kontaktów urządzenia z Systemem
 • Aktualnej liczbie aktywnych sesji na urządzeniu

Statystyki

System Wifi-Spot to również statystyki będące źródłem wiedzy na temat Użytkowników Hot Spota czy wielkości transferu. Pozwalają one na:

 • Efektywniejsze wykorzystanie systemu
 • Planowanie kampanii dla poszczególnych Hot Spotów
 • Śledzenie ruchu jak i transferów

Dzięki Statystykom administrator otrzymuje pakiet informacji na temat wykorzystania swojego Hot Spota lub sieci Hot Spotów. Dostępne dane statystyczne można analizować w określonych przedziałach czasowych, co stanowi dużą wartość analityczną.

Narzędzie analityczne

Szerokie możliwości analityczne Systemu WiFi-Spot to dostępne on-line źródło danych dla działów marketingu. Mamy tu szerokie możliwości:

 • Analizy trendów, zależności i zachowania konsumentów w kontekście bieżących zmian elementów kampanii
 • Analizy zachowania użytkowników przemieszczających się pomiędzy punktami dostępowymi, biorącymi udział w kampanii
 • Analizy przebiegu/wyników kampanii dający możliwość poprawy elementów akcji promocyjnej w trakcie jej trwania lub lepszego planowania wydatków na kolejne kampanie wykorzystujące komunikację Wi-Fi marketingową

Elastyczność rozwiązań

System WiFi-Spot to narzędzie stale ulepszane z możliwością dopisywania funkcjonalności. Dodatkowo w każdej chwili daje on możliwość:

 • Łatwej modyfikacji prowadzonych kampanii
 • Profilowania kampanii w danym momencie i na przyszłość
 • W przypadku kampanii on-line, prowadzonej równolegle z mediami niemierzalnymi (np. OOH), możliwość zestawienia jej aproksymacji dotarcia ze statystykami dotarcia WiFi-Spot.net
 • Podpięcia do strony startowej funkcjonalności narzędzia Google Analytics
 • Wprowadzania nietypowych funkcjonalności dostosowanych do wymagań kampanii
 • Przeprowadzania kampanii desktopowej i mobilnej w jednej kampanii (komunikat inaczej dedykowany dla urządzeń typu smartfon i laptop)

Remarketing i integracja omnichannel

System WiFi-Spot.net to również możliwość integracji w omnichannel w tym również wsparcie działania kodów remarketingowych.

Rozbudowana możliwość zidentyfikowania użytkowników o określonych preferencjach (np. klientów/ fanów danej marki odzieżowej) lub profilu, pozwala na dostosowanie przekazu reklamowego do konkretnych potrzeb użytkowników poprzez współpracę z markami które są w kręgu jego zainteresowań.

W Systemie WiFi-Spot.net administrator może więc wprowadzać kody remarketingowe zwiększając tym samym ich dotarcie a tym samym skuteczność działania zaplanowanych kampanii.

Reklamy

Moduł reklamowy to rozbudowane i stale rozwijane narzędzie w Systemie WiFi-Spot.net.

Jego funkcjonalności pozwalają administratorom na tworzenie własnych kampanii w szybki i wygodny sposób. Mając dostęp do tego modułu można:

 • Korzystać z gotowych formatów reklamowych
 • Określać budżety na kampanie
 • Profilować kampanie ze względu na urządzenia
 • Konfigurować kampanie dla dni miesiąca/tygodnia/godzin

Elastyczność tego modułu pozwala wprowadzać kampanie reklamowe zarówno dla pojedynczego HotSpota jak i ich grupy.