BLOG WiFi-Spot.net

Atrium Europen Real Estate specjalizuje się w budowie i zarządzaniu sklepami wielkopowierzchniowymi w Europie, stale troszcząc się o ich rozwój, dostosowanie do potrzeb zmieniającego się rynku oraz rosnących wymagań konsumentów.

Cel:

Wyznacznikiem nowoczesnego Centrum Handlowego jest dostarczenie Wi-Fi Klientom a przy tej okazji uzyskanie dodatkowej przestrzeni marketingowej.

Realizacja/Działanie:

Atrium zdecydowało przetestować naszego rozwiązania w CH Atrium Molo w Szczecinie. Pozytywne testy zaowocowały decyzją o zastosowaniu technologii WiFi-Spot we wszystkich topowych Centrach Handlowych należących do Atrium.

Tym samym zrealizowane zostały kolejne instalacje, a przy jednoczesnym zastosowaniu nowych rozwiązań sprzętowych zoptymalizowany został zarówno czas instalacji jak i koszty.  Rozwiązanie działa bezawaryjnie w największych CH Atrium w Polsce oraz w CH Atrium na Łotwie. Zastosowane rozwiązania doskonale sprawdzają się w warunkach pracy ciągłej i stałego wysokiego obciążenia, charakterystycznych dla obiektów wielkopowierzchniowych.

Rezultaty:

W chwili obecnej System WiFi-Spot pracuje w 13 największych CH Atrium w całej Polsce.

Used Tags :

WiFi-Spot.net

No comments yet

Copyright 2018. All Right Reserved. Created by WiFi-Spot.net